event top left overlay
STORYTELLING HUNTER

PRIČA O KAMENOM BRODU

OD Klaudija Gamulin
PRIČA O KAMENOM BRODU

U nekadašnjem vinogradu obitelji Bervaldi-Lucić, na predjelu Torjun u Starom Gradu na Hvaru, usidren je neobičan kameni brod. Njegovo more je polje hvarske crvenice, a kolpomorta živa stina. Na sigurnom je već stoljećima i nijedna nevera ne predstavlja mu opasnost. Nalazi se u neposrednoj blizini crkve sv. Nikole zaštitnika putnika i pomoraca, i nekadašnje Pomorske škole. Škola je bila u funkciji za vrijeme francuske uprave na samom početku 19.st. Kameni brod tipa bracera, bila je praktična učionica gdje su svoja prva znanja stjecali otočki moreplovci. Brodovi tipa bracere služili su za razvoz tereta najčešće duž istočne obale Jadrana. Obično su imale jedan jarbol a mogla je biti pokretana i veslima. Posadu je sačinjavalo 4-5 osoba, a bila je minimalne dužine 14m.


Kameni brod kod Torjuna sagrađen je od čvrstog vapnenca s bokovima i stranama od preklesanog kamena antičkog Pharosa. Širok, posve nalik na braceru s kamenom krmom, kormilom, škafom i ukrašenom provom. Nijedan brod ne može bez vode, pa tako ni ovaj. Naime, od krme u trup, stepenice vode u široki procijep po cijeloj dužini broda. U tom procijepu pomorski bi se novaci smjestili kako bi se orijentirali po zvijezdama noćnog neba. Pratili bi zaigrano nebo i imali uzbudljiv dojam da se ovo neobično plovilo kreće. Pogleda uprtog u oktant, sekstant i nebeska tijela, doživjeli su iskustvo kojeg nikad neće zaboraviti jednog dana kad se nađu na otvorenom moru. A za potpuni ugođaj, noge su im bile „u mokro”, jer ni jedan pravi brod ne smije propuštati vodu. Trup broda je i danas u vodi, koju je vinogradar toga polja, tada koristio za poljodjelske radove. Brod je tako koristio i budućim pomorcima i vinogradaru. Vino i more ionako od pamtivijeka žive u simbiozi.


Maritimna baština Starog Grada od 2016.g obilježava se velikim festivalom brodova, mora i mornara, manifestacijom pod nazivom Dani u vali.Također, svakog se 5.12. uoči dana sv. Nikole, tradicionalno žrtvuje stari drveni brod kao zaziv za sretnu plovidbu i povratak pomoraca. Kameni spomenik ostavio je veliki pečat gradu Starom Gradu odgojivši generacije poznatih, priznatih i vještih moreplovaca. Uz zemljoposjednike, brodari su bili najimućniji sloj ljudi. Osim toga, njihovo je bogatstvo ostavilo i trag na arhitekturi grada i danas uočljivih bojanih fasada kuća uz obalu.


Kad bi ovaj kameni brod nekim čudom zaplovio morskim prostranstvom, pramcem bi presjekao Otrantska vrata. Stoji usidren na mjestu, hvarska ga zemlja ne pušta od sebe, ali zapravo je već davno otplovio. Zajedno sa svojom posadom sad sigurno brode nebeskim zvjezdanim prostranstvom.


Podijelite ovu priču sa svijetom
share icon share icon share icon
Skip to content